Pre štátne organizácie

Štátnym organizáciám predávame tovar na faktúru so splatnosťou.

Týka sa to napríklad týchto štátnych inštitúcií:

 • Armády SR
 • Polície SR
 • Štátnych škôl
 • Štátnych vysokých škôl a univerzít
 • Výskumných úradov
 • Vedeckých výskumných ústavov
 • Akadémie vied
 • Ministerstiev
 • Obecných a mestských úradov
 • Slovenskej informačnej služby
 • Centra pre regionálny rozvoj SR
 • Geologickej služby SR
 • Štatistického úradu SR
 • Slovenského telekomunikačného úradu
 • Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
 • Slovenského pozemkového fondu
 • Úradu priemyselného vlastníctva
 • Železníc Slovenskej republiky

Využite zmysluplne svoje financie.
Radi pre Vás pripravíme cenovú ponuku.
Kontaktujte nás prosím na
E-mail: velkoobchod@conrad.cz
Telefón: +421 220 812 508