Čo môžem urobiť, ak mi výrobok nevyhovuje?

Všetky výrobky (okrem kníh, tlačených materiálov, softvéru, batérií, svietidiel, CD a DVD nosičov) nám môžete zaslať do 14-tich dní odo dňa doručenia a môžete si vybrať iný výrobok. Nepoužívané a nepoškodené výrobky môžete zasielať na adresu: Conrad Electronic, REKLAMÁCIE, Pri prachárni 16, 04011 Košice (UPOZORNENIE: Na tejto adrese nie je predajňa). Spoločne s výrobkom nám zašlite aj kópiu faktúry.